MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
フルーレリーグ
2022年4月24日(日) 〜 @大山崎町体育館

フルーレ結果

❮男子❯                  ❮女子❯

優勝 同志社  3位 同志社


2日目の結果

❮男子❯                                ❮女子❯

同志社 ○45 - 20✕ 関学        同志社 ✕21 - 45○ 関学

同志社 ×44 - 45○ 立命        同志社 ○45 - 42× 朝日 


新人戦 男子 3位 中垣 慶人 


最終順位

❮男子❯                   ❮女子❯

優勝 同志社大学   優勝 関西学院大学 

2位 立命館大学   2位 朝日大学

3位 朝日大学   3位 同志社大学

4位 愛知工業大学  4位 立命館大学

5位 関西学院大学  5位 中京大学

6位 関西大学   6位 龍谷大学