MATCH INFO
試合日程・結果

試合結果
サーブルリーグ
2024年4月28日(日) 〜 @大山崎体育館

最終順位

男子サーブル 第5位

女子サーブル 第5位

《男子サーブル》       《女子サーブル》

1位 立命館大学           1位 朝日大学

2位 関西学院大学        2位 立命館大学

3位 愛知工業大学        3位 関西学院大学

4位 朝日大学              4位 中京大学

5位 同志社大学           5位 同志社大学

6位 京都産業大学        6位 龍谷大学